Wyświetlanie 24 rezultatów.
Nazwa Rozmiar
13_Zobowiazanie_rodzicow_przez_komisje_rekrutacyjna_do_przedlozenia_dokumentow.rtf 44,2k
22_Skarga_rodzica_do_Wojewodzkiego_Sadu_Administracyjnego_na_decyzje_dyrektora.rtf 51,0k
23_Decyzja dyrektora w sprawie przyjecia ucznia w trakcie roku szkolnego.rtf 42,7k
19_Lista_kandydatow_przyjetych_i_nieprzyjetych_w_postepowaniu_uzupelniajacym.rtf 46,1k
20_Informacja_do_organu_prowadzacego_o_nieprzyjeciu_dzieci_do_przedszkola.rtf 66,8k
21_Odwolanie_od_rozstrzygniecia_komisji_rekrutacyjnej.rtf 43,5k
17_Lista_kandydatow_przyjetych_i_nieprzyjetych.rtf 46,3k
18_Lista_kandydatow_zakwalifikowanych_i_niezakwalifikowanych_w_postepowaniu_uzupelniajacym.rtf 45,8k
14_Pismo_do_organu_prowadzacego_w_sprawie_potwierdzenia_spelniania_kryterium_rekrutacyjnego.rtf 44,5k
15_Lista_kandydatow_zakwalifikowanych_i_niezakwalifikowanych.rtf 45,5k
16_Potwierdzenie_woli_przyjecia_dziecka_do_przedszkola.rtf 42,6k
12_Zarzadzenie_dyrektora_przedszkola_w_sprawie_informacji_o_terminach_rekrutacji.rtf 46,9k
10_Regulamin_komisji_rekrutacyjnej.rtf 62,0k
11_Harmonogram_czynnosci_w_postepowaniu_rekrutacyjnym_i_uzupelniajacym.rtf 55,3k
07_Wniosek_o_sporzadzenie_uzasadnienia_odmowy_przyjecia_dziecka.rtf 43,5k
08_Uzasadnienie_rozstrzygniecia_komisji_rekrutacyjnej_w_sprawie_odmowy_przyjecia.rtf 56,0k
09_Decyzja_dyrektora_dotyczaca_odwolania_od_rozstrzygniecia_komisji_rekrutacyjnej.rtf 56,8k
05_Zarzadzenie_dyrektora_przedszkola_w_sprawie_powolania_komisji_rekrutacyjnej.rtf 50,9k
06_Protokol_posiedzenia_komisji_rekrutacyjnej.rtf 59,2k
03_Oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny_kandydata.rtf 48,7k
04_Oswiadczenie_o_wysokosci_dochodu_w_rodzinie_dziecka.rtf 44,8k
02_Wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_publicznego_przedszkola.rtf 182,3k
01_Deklaracja_rodzicow_o_kontynuowaniu_wychowania_przedszkolnego.rtf 92,6k
procedura.pdf 570,2k
Wyświetlanie 24 rezultatów.