Rekrutacja do przedszkoli 2016/2017

Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązują zmienione zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli.
 

Publikacja Rekrutacja do przedszkoli 2016/2017 zawiera praktyczne wyjaśnienia i wskazówki specjalistów oraz procedury i wzory dokumentów, które ułatwią przeprowadzenie krok po kroku postępowania rekrutacyjnego z uwzględnieniem wszystkich najważniejszych terminów, kompetencji organu prowadzącego i dyrektora oraz praw i obowiązków rodziców. Wersja on-line pozwoli na szybkie przygotowanie odpowiedniej dokumentacji.
 

Dyrektorze, dowiesz się m.in.:

– jakie obowiązki ciążą na organie prowadzącym oraz dyrektorze przedszkola w związku z rekrutacją w roku szkolnym 2016/2017,
– do kiedy rada gminy musi podjąć uchwałę o rekrutacji do przedszkola,
– jak określić skład komisji przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do przedszkola,
– czy protokół z rekrutacji dzieci do przedszkola należy sporządzić po całkowitym zakończeniu rekrutacji.
 

Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów publicznych przedszkoli oraz organów je prowadzących. Może także zainteresować rodziców przedszkolaków. 

 

    

     Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.